Ogłoszenia

ZP/002/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów spożywczych

oraz cateringowych-jednorazowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Sergiusz Konatkiewicz, Łukasz Burchardt, Iwona Pospieszna-Filakiewicz 
tel. 61/856 95 96

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:506599-N-2018