Ogłoszenia

ZP/004/16

Unieważnienie postępowania

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2016 roku do Bufetu Pracowniczego  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  28 stycznia 2016 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Janina Płotkowiak, tel.:  61 856 91 48

w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 13826 - 2016