Ogłoszenia

ZP/004/17

Remont domu studenckiego Feniks
Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   24421- 2017