Ogłoszenia

ZP/005/17

Remont łazienek na II piętrze budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 09 marca 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  29727- 2017