Ogłoszenia

ZP/005/19

Wynik postępowania

 Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:
Artur Żurek

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz