Ogłoszenia

ZP/006/15

Wynik postępowania
Dostawa sprzętu elektronicznego i akcesoriów do „Pracowni Internetu Nowej Generacji” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  05 marzec 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Artur Żurek tel.: 61 856 93 73

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 42670 - 2015