Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/006/16

Unieważnienie postępowania

Usługa dostępu do narzędzi on-line wykorzystywanych w laboratorium zachowań konsumentów (ConsumerLab)Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 32224 - 2016