Ogłoszenia

ZP/006/17


Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 ( wejście B4)
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Łukasz Burchardt,  Bolesław Lemke - forma wyłącznie pisemna

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  44248- 2017