Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/006/18

Wynik postępowania

Sukcesywne usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP: 514643-N-2018