Ogłoszenia

ZP/006/19

Unieważnienie postępowania

Remont wejścia głównego do budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do 18 kwietnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:
Dawid Tomczak

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka