Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/006/20

Wynik postępowania

 Instalacja systemu okablowania strukturalnego w budynku Collegium Altum na piętrach od 5 do 17Oferty należy składać do dnia: 25 26 marca 2020 r. godz. 8:30
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016