Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/007/16

Unieważnienie postępowania

Ochrona osób i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuOferty należy składać do dnia  04 marca 2016 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Bartkowiak tel. 61-854-30-65

Renata Rabijewska tel. 61 856-95-66


w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP: 42682 - 2016