Ogłoszenia

ZP/007/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  517125-N-2018