Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/007/19

Wynik postępowania

 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:
Adrian Kobielski

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz