Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/008/15

Wynik postępowania
Oferty należy składać do dnia  5 marca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński   tel.: 61 856 95 43

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 21155-2015