Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/008/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 Sprawy merytoryczne:

Maciej Chudak

Sprawy formalnoprawne:

Tomasz Lulka


 
nr publikacji: 520691-N-2018