Uczymy już od 34 433 dni
Ogłoszenia

ZP/009/18

Wynik postępowania

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
Oferty należy składać do dnia 05 marca 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 Sprawy merytoryczne:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz

Sprawy formalnoprawne:

Tomasz Lulka


 
nr publikacji:    522594-N-2018