Ogłoszenia

ZP/009/19 - US

Ochrona osób i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku

Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Paulina Pankiewicz 

          Monika Kryś 

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska