Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/009/20

informacja z otwarcia ofert

Obsługa portierni w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku Oferty należy składać do dnia: 20 kwietnia 2020 r. godz. 8:00
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016