Ogłoszenia

ZP/010/15

Wynik postępowania
Oferty należy składać do dnia  25 lutego 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Piotr Idczak tel. 61 854 33 79
Anna Ochmańska tel. 61 854 36 80

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:21487-2015