Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/010/17


   Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 18 maja 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Tadeusz Bejenkowski   -  tel. 61-854-36-71 


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   505435-N-2017