Ogłoszenia

ZP/010/19

Wynik postępowania

Remont pomieszczeń w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2019r

Oferty należy składać do dnia 07 czerwca 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Dawid Tomczak, Katarzyna Wujec 

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz