Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/011/15

Wynik postępowania
Oferty należy składać do dnia  02 marca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Beata Szyszka tel.: 61 854 37 38

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:39066 -2015