Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/011/18

Wynik postępowania

Remont pomieszczeń w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP: 530641-N-2018