Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/012/17

Instalacja klimatyzacji biblioteki i czytelni w budynku Collegium Altum


Oferty należy składać do dnia 15 18 maja 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Joanna Laskowska tel. 61-856-94-82


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   77454- 2017