Ogłoszenia

ZP/012/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów spożywczych oraz cateringowych-jednorazowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuOferty należy składać do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP: 530771-N-2018