Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/012/19

Wynik postępowania

Remont Domu Studenckiego Feniks przy ul. Dożynkowej 9F w Poznaniu – I Piętro. 

Oferty należy składać do dnia 07 maja 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Dawid Tomczak, Katarzyna Wujec 

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska