Ogłoszenia

ZP/013/15

Unieważnienie postępowania

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Bufetu Pracowniczego UEP


Oferty należy składać do dnia  27 marca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Janina Płotkowiak tel. 61 856 91 48

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:38697-2015