Ogłoszenia

ZP/013/20

Szkolenia podwyższające świadomość pracowników UEP na temat niepełnosprawności    Oferty należy składać do dnia: 18 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016