Ogłoszenia

ZP/014/15

Wynik postępowania
Oferty należy składać do dnia  4 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński, tel.: 61 856 95 43

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 53785-2015

Dokumentacja techniczna dot. niniejszego postępowania jest tożsama z dokumentacją techniczną zadania pn. Remont toalet na 11 i 13 piętrze w bud. Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu