Ogłoszenia

ZP/014/16

Unieważnienie postępowania

Sukcesywna dostawa toreb bawełnianych (ekologicznych)
Oferty należy składać do dnia 30 marca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Cieślik tel.: 61 856 92 88

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  65106 - 2016