Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/014/20

Wynik postępowania

Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej

dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja 

z istniejącą siecią Zamawiającego    Oferty należy składać do dnia: 10 15 lipca 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016