Ogłoszenia

ZP/015/15

Unieważnienie postępowania
Zastępstwo właścicielskie dotyczące prowadzenia działań związanych z udostępnianiem przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym przestrzeni w budynku C. A. UEP jako miejsca dla infrastruktury telekomunikacyjnej.

Oferty należy składać do dnia  12 marzec 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Bartkowiak  tel.: 61 854 30 65

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 47926 - 2015