Ogłoszenia

ZP/015/19

Unieważnienie postępowania

Budowa tarasu widokowego na 18 piętrze budynku Collegium Altum

Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016