Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/016/17

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”oraz  modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum
Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 6 lipca 11 lipca 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  532113-N-2017

Dokumentacja techniczna:
1. Termomodernizacja (rar, 136MB)
2. Wentylacja (rar, 65MB)
3. Oświetlenie (rar, 11MB)