Ogłoszenia

ZP/016/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych dostawa wraz z rozładunkiem

i wniesieniem dla  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr ogłoszenia w BZP: 551899-N-2018