Ogłoszenia

ZP/016/19

Informacja z otwarcia ofert

 Szkolenia językowe dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 

Oferty należy składać do dnia   28 sierpnia 2019 r. do godz. 8:00 4 września 2019 r. 6 września 2019 do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Jolanta Szydłowska
Jagoda Wiracka

 

w sprawach formalnych

Paweł Lembicz