Ogłoszenia

ZP/017/17Wymiana wykładziny w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Wróblewicz    tel. 61 856 94 64


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  541617-N-2017