Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/017/19

Wynik postępowania

Wykonanie modernizacji systemów sterowania AV w salach dydaktycznych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2019 r. 25 lipca 2019 r.   do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016