Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/017/20

Wynik postępowania

Wykonanie modernizacji systemów sterowania AV w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu    Oferty należy składać do dnia: 21 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016