Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/018/16

Sukcesywne usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Elżbieta Szwejk tel. 61 856 93 80


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 82702 - 2016