Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/018/17

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”oraz  modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum
Oferty należy składać do dnia 09 sierpnia 2017 r. do godz. 08:00   21 sierpnia 2017 r. do godz.08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  557325-N-2017

Dokumentacja techniczna:
1. Termomodernizacja
2. Wentylacja
3. Oświetlenie