Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/018/18

Wynik postępowania

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
Oferty należy składać do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr ogłoszenia w BZP: 552336-N-2018