Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/019/15

Wynik postępowania
Dostawa aparatury do Pracowni Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  12 maja 2015 r. do godz. 08:00 
                                                  
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak – tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w UPUE:  118375-2015