Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/019/19

Wynik postępowania

Przedłużenie świadczeń usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support”

Oferty należy składać do dnia 05 września 10 września 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Przemysław Grzeszczak

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz