Ogłoszenia

ZP/020/15

Wynik postępowania
Dostawa cukierków reklamowych typu krówka
Oferty należy składać do dnia  9 kwietnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Anna Ochmańska tel.: 61 854 36 80
Grażyna Dehnel tel.: 61 854 39 37

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 72110-2015