Ogłoszenia

ZP/020/16


Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz cateringowych-jednorazowych

dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Oferty należy składać do dnia 05 maja 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

 Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89

 Sergiusz Konatkiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-95-97


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 45723- 2016