Ogłoszenia

ZP/020/18

Wynik postępowania

 

Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Oferty należy składać do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Paulina Pankiewicz tel.: 61 854 32 36, 
Monika Kryś tel. : 61 854 30 65.

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP:562191-N-2018