Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/020/20


Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”  piętra 5 - 14