Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/021/15

Wynik postępowania

Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych.


Oferty należy składać do dnia  10 kwietnia14  kwietnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Janina Płotkowiak  tel.: 61 856 91 48

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 74782 - 2015